Toimintasuunnitelma 2024

YLEISTÄ

Kyläyhdistys pyrkii oman alueensa kyläläisten hyvinvoinnin edistämiseen erilaisten aktiviteettien kautta, ja innostamaan kyläläisiä asuinseutunsa kehittämiseen.

Johtokunta valitaan vuosittain ja se kokoontuu tarvittaessa.

TAPAHTUMAT JA TOIMINTA

Savusauna

Rakennetun saunan esittelytilaisuus yhteistyössä urakoitsijan kanssa.

Uuden saunan rakennustyöt saatetaan päätökseen. Pihatyöt ja huvimajan rakentaminen tehdään talkoilla.

Saunan vuokraustoiminta käynnistetään vaiheittain. Yleiset saunat järjestetään kesällä.

Uusia saunamajureita haalitaan saunan lämmittäjiksi. Päivitetään turvallisuus sunnitelma ja hankitaan valvontakamera.

Vaellusreitin, Seinävuoren, Ahvenlammen, Silmäsuon ja Kaavinkosken alueen kehittäminen

Kyläyhdistys huolehtii kunnossapidosta yhteistyössä Tuusniemen kunnan kanssa ja hakee vuosittain kunnalta taloudellista tukea kustannusten kattamiseen.

Kyläyhdistys ajaa määrätietoisesti Seinävuori – Mäkimaja – Ahvenlampi - Silmäsuo – alueen ja siihen liittyvän vaellusreitistön kehittämistä, mm. viitoituksen uusimista.


MUU TOIMINTA

Pyritään huomioimaan kyläyhdistyksen tänä vuonna syntyneet lapset.

Kyläyhdistyksen valokuvapankin toimintaa jatketaan.

Järjestetään yhteensä noin kymmenen tapahtumaa tulevan kauden aikana: Mm.savusaunan avajaiset, talvitapahtuma, yleisten saunojen kahvittelut, 2 vaellustapahtumaa, pikkujoulut.

Järjestetään 1-2 retkeä.

EDUSTUS TAPAHTUMISSA

Kyläyhdistys edustaa omaa aluettaan kylätoimintaan liittyvissä tilaisuuksissa, ja pyrkii aktiivisesti yhteistyöhön Tuusniemen muiden kylien ja alueen muiden yhdistysten kanssa.

VIESTINTÄ

Kyläyhdistyksellä olevat www-sivut päivitetään vuosittain ajan tasalle. Kylän facebook- sivuja pidetään informatiivisina.

Ohtakontti-lehden julkaisua ja kehittämistä jatketaan.


Kutsutaan kerran vuodessa kunnanjohtaja/virkamiesjohto kertomaan kunnan ajankohtaisista asioista.

Kommentit