Toimintasuunnitelma 2023

YLEISTÄ

Kyläyhdistys pyrkii oman alueensa kyläläisten hyvinvoinnin edistämiseen erilaisten
aktiviteettien kautta, ja innostamaan kyläläisiä asuinseutunsa kehittämiseen.
Johtokunta valitaan vuosittain ja se kokoontuu tarvittaessa.
 

TAPAHTUMAT JA TOIMINTA
Savusauna
Tulipalossa tuhoutuneen Saunapirtintilalle rakennetaan uusi sauna. Tavoitteena on, että
sauna valmistuisi jo kuluvan vuoden loppuun mennessä.


Vaellusreitin-Seinävuoren-Ahvenlammen-Silmäsuon-Kaavinkosken kehittäminen
Kyläyhdistys huolehtii kunnossapidosta yhteistyössä Tuusniemen kunnan kanssa ja
hakee vuosittain kunnalta taloudellista tukea kustannusten kattamiseen.
Kyläyhdistys ajaa määrätietoisesti Seinävuori – Mäkimaja-Ahvenlampi- Silmäsuo –
alueen ja siihen liittyvän vaellusreitistön kehittämistä, mm. viitoituksen uusimista.
Edistetään Polkujen Tuusniemi- suunnitelman toteutumista. 22.2 2023 esittelytilaisuus
Koulukeskuksella.


Muu toiminta
Vieralajien (erityisesti jättipalsami) torjuntaa jatketaan. Maanomistajien tietoisuutta
torjuntavelvoitteesta lisätään tiedottamalla ja järjestetään kitkentätalkoita.


Pyritään huomioimaan kyläyhdistyksen uudet asukkaat ja tänä vuonna syntyneet lapset.
 

Kyläyhdistyksen valokuvapankin toimintaa jatketaan.
 

Järjestetään yhteensä noin viisi tapahtumaa tulevan kauden aikana: Mm. talvitapahtuma,
2 vaellustapahtumaa, pikkujoulut.
 

Järjestetään 1-2 retkeä.
 

EDUSTUS TAPAHTUMISSA
Kyläyhdistys edustaa omaa aluettaan kylätoimintaan liittyvissä tilaisuuksissa, ja pyrkii
aktiivisesti yhteistyöhön Tuusniemen muiden kylien ja alueen muiden yhdistysten kanssa.


VIESTINTÄ
Kyläyhdistyksellä olevat www-sivut päivitetään vuosittain ajan tasalle. Kylän facebooksivuja
pidetään informatiivisina.
Ohtakontti-lehden julkaisua ja kehittämistä jatketaan.
Kutsutaan kerran vuodessa kunnanjohtaja/virkamiesjohto kertomaan kunnan
ajankohtaisista asioista.

Suositut tekstit