Kyläkokous Mäkimajalla su 12.2.2023 klo 15.00, kokoustiedote

 Kiitos kokoukseen osallistuneille.

Kokouksen mielenkiintoisin keskustelun aihe oli savusaunan uudelleenrakentaminen tulipalon jäljiltä. 

Kokousalustuksen aiheeseen liittyen piti rakennustarkastaja Petteri Heikkinen, joka kertoi, että samanmoinen rakennus on mahdollista rakentaa nykyiselle paikalle. Mahdollisiin muutostarpeisiin rakennusvalvonta ottaa kantaa suunnitelmakuvien valmistelun yhteydessä. Liikkumavara on kuitenkin varsin rajattu verrattuna palaneeseen rakennukseen.

Kokouksessa oli käytettävissä myös vakuutusyhtiön lausunto, jonka mukaan palanutta rakennusta vastaavan rakennuksen rakentamisesta aiheutuvat kustannukset vakuutusyhtiö maksaa.

Perusteellisen keskustelun jälkeen kyläkokous hyväksyi johtokunnan esityksen uuden saunan rakentamisesta. Savusauna tulee suunnitella ja rakentaa vastaavanlaisena käsinveistettynä hirsirakennuksena entisen palaneen saunan tilalle.

Vuosikokousasioina toimintakertomus js tilinpäätös hyväksyttiin esitetyssä muodossa ja tili- ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle.

Johtokunnan laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.

Johtokunnan vuodelle 2023 muodostavat:

Matti Rahunen, pj

Pirjo Smolander

Päivi Hyvärinen

Lauri Keinänen

Katariina Vepsäläinen

Seppo Hallikainen

Suositut tekstit